Initiatiefnemers

Begin 2019 raakten Anneke van Dixhoorn, Marloes Damhuis en Nicolien Verhage van respectievelijk Transvorm, WGV Zorg en Welzijn en ZorgZijn Werkt in gesprek met Miranda Domburg en Marieke Schurink van VOOR LIZ (voorheen Vernet Online) over het thema: ‘eigen regie en goed zorgen voor jezelf’. In alle enthousiasme ontstond toen het begin van deze vijfdaagse.

Samen creëren we een landelijke beweging

Samen zijn we aan de slag gegaan en hebben we van meet af aan met veel plezier, betrokkenheid en enthousiasme gewerkt aan dit project. Vanuit het gedachtegoed dat we alle medewerkers in de sector zorg en welzijn willen ondersteunen in het mooie vak dat ze uitoefenen, en ook een hart onder de riem willen steken in deze toch best uitdagende tijd in de branche. Er is veel werk en (soms) te weinig personeel, dat verdient aandacht.

Omdat dit zo’n belangrijk thema is, hebben we contact gezocht met Regio Plus waarbinnen 14 werkgeversorganisaties binnen zorg en welzijn vertegenwoordigd zijn, zodat we de vijfdaagse voor alle zorg- en welzijnsmedewerkers in Nederland beschikbaar kunnen stellen.

Wie zijn de schrijvers?

Om de kwaliteit van de vijfdaagse te waarborgen is de inhoud ontwikkeld door VOOR LIZ in samenwerking met psycholoog Frederike Mewe. Marieke Schurink en Frederike Mewe zijn de schrijvers van de vijfdaagse. Marieke is socioloog en is jarenlang directeur geweest van Vernet Verzuimnetwerk en thans directeur van VOOR LIZ. Frederike is psycholoog en levensflowcoach en begeleidt vrouwen die op een bepaald punt in hun leven vastlopen. Dat kan zijn in werk, privé of door alle ballen die je probeert hoog te houden. Zij helpt je een shift te maken van jezelf klein houden naar er volledig mogen zijn en de keuzes te maken die voor jou goed voelen.

Waarom dit initiatief?

Deze vijfdaagse is een manier om te werken aan de bewustheid van eigen regie. Eigen regie kan omschreven worden als kiezen voor jezelf en kiezen vanuit jezelf. Veel medewerkers in de sector zorg en welzijn kiezen vaak voor anderen. Ze zorgen voor hun cliënten. Ze zorgen voor hun gezin. Het zijn vaak mantelzorgers. Zorgen voor anderen is hun kracht en talent. Dat moet ook vooral behouden blijven. Werken vanuit talenten is zoveel fijner en makkelijker. Er is wel een keerzijde aan dit zorgtalent, daar willen we aandacht voor vragen. Zorgen zorgprofessionals voldoende, nee goed, voor zichzelf? Uit de praktijk blijkt dit vaak een ondergeschoven zaak. Eerst de ander en dan ik. Daar zit geen eigen regie, dat betekent dat je geregeerd wordt.

Kiezen vanuit jezelf

Kunnen we dat omdraaien? Ja, natuurlijk. Niet gezegd dat het een makkelijke weg zal zijn. Het is een behoorlijk veranderproces en dat begint bij kiezen voor jezelf en vanuit jezelf. Dan komen we bij de kern van het verhaal.

ALS JE NIET GOED VOOR JEZELF ZORGT, DAN KUN JE OOK NIET VOOR EEN ANDER ZORGEN.

Dan riskeer je niet alleen je eigen gezondheid, maar ook die van de mensen waar je voor zorgt. En voor de meerderheid van de mensen is dat voor familie en/of vrienden. Voor zorgprofessionals gaat dat verder, die zorgen daarnaast ook beroepsmatig voor anderen. Des te meer reden om nog beter voor zichzelf te zorgen.

Na de stap op 1 vijfdaagse

Het is onze wens dat deelnemers na afloop van de vijfdaagse intrinsiek gemotiveerd zijn goed voor zichzelf te zorgen. Zodat zij zelf kunnen aangeven wat zij nodig hebben om hun werk goed, gezond en met plezier te kunnen doen. We gunnen het de deelnemers dat zij geïnspireerd zijn geraakt en de mogelijkheden bij zichzelf willen ontdekken en ontplooien en hiertoe de weg weten te vinden naar het aangereikte materiaal vanuit de organisaties.

Sterk in je werk

De zorgorganisaties zelf en ook de 14 regionale werkgeversorganisaties Zorg en Welzijn bieden allerlei activiteiten op het gebied van opleiding, persoonlijke ontwikkeling en loopbaan. Een mooi voorbeeld is Sterk in je werk en de Sterk in je werk-week. Sterk in je werk is er voor iedereen die de stap naar zorg en welzijn (weer) wil maken, maar niet weet hoe ze dit moeten aanpakken. En voor iedereen die in de sector zorg en welzijn werkt, en nadenkt over een volgende stap in hun loopbaan. Maak er vooral gebruik van.

Deze vijfdaagse is ontwikkeld door VOOR LIZ in opdracht van de
14 regionale werkgeversorganisaties Zorg en Welzijn.